ПОК Доверие

Проектиране и програмиране на уеб базирани системи за управление на различни процеси за една от най-големите финансови институции в страната, безспорен лидер на пазара за допълнително пенсионно осигуряване.
АКЦЕНТИ
  • информационна система към корпоративния сайт
  • мейлинг система за автоматизирано изпращане на извлечения
  • проверка на състоянието, управление и проследяване на партида
  • публикуване на финансови анализи, динамично генериране на графики
  • модул за онлайн анкети
  • генериране на отчети
  • модул за осигурителни посредници
Други проекти