Price Reporting Agency (PRA) платформи

От 2003 година Екипът на Студио ИТТИ разработва онлайн платформи за Price Reporting Agency (PRA), специализирани в предоставянето на новини за движението на пазарите и референтни цени за различни отрасли на икономиката — горива, енергия, металургия, добив и преработка на стомана, селскостопанска продукция и др.

Предлаганото от нас софтуерно решение е основата, върху която компаниите изпълняват сложен комплекс от бизнес операции:

 • набиране източници на информация (data feeders), организиране в информационните масиви,
 • извършване на анализи и прогнозни изчисления, изготвяне на собствени новини и оценки;
 • автоматизирано подаване на резултатните данни към информационния пазар и към реномирани информационни агенции (Bloomberg);
 • customer relationship management - оформяне на персонализирани доклади с различна насоченост, продажби, рекламиране;
 • система за управление на персонала и за контрол на паричните потоци.

Клиентски портал

 • Персонализирани профили;
 • Достъп до новинарски статии според заявения интерес;
 • Интерактивни графики за представяне на информационните масиви;
 • Възможност за дефиниране на различни отчети и анализи на финансови данни по ясен, гъвкав и интуитивен начин.

Back End

 • Ефективна и ефикасна база данни;
 • Данни в реално време и исторически данни за цени и търговска информация;
 • Удобни инструменти за изготвяне на различни бюлетини и отчети;
 • CRM система за управление на клиентски профили;
 • Дефиниране на различни клиентски групи и типове абонаменти;
 • Маркетингови инструменти;
 • Мейлинг система за за изпращане на персонализирани бюлетини, отчети, и съобщения;
 • Статистика и анализи на данни.

Споделено от нашите клиенти

Уважаеми екип на Studio ITTI,
 
От днес нашата система е официално търговски успешна и бихме искали да изразим нашата искрена благодарност към вашия екип и компания за превъзходната работа през последните 2 години.
 
За мен беше удоволствие да работя с ITTI. Обслужването винаги е било много професионално, а отношенията с персонала са били приятни и ефективни. Винаги е вълнуващо да работиш с компания, която е готова да извърви допълнителни усилия и да предостави помощ при тези уникални обстоятелства.
 
Нека използваме възможността да пожелаем на Studio ITTI много успехи в бъдеще.

Патрик ФлокхартГенерален мениджър @ Steel Business Briefing Ltd.