Електронно училище & Online тестове

SCHOLEO e модерен софтуер за управление на училище. SCHOLEO е комплексен уеб базиран инструмент — подпомага работата на учителите в клас и при подготовката на уроците; вдъхновява учениците; ангажира родителите; улеснява администрацията и дава на ръководството пълна картина за ежедневната работа на всички нива.

Платформата за онлайн тестове e-Learning e подходяща за училища, университети, компании, които провеждат обучения и всички, които имат необходимост от провеждане на надеждни тестове.

Комбинацията от тези две платформи е цялостно cloud базирано дигитално решение за съвременните образователни институции.

Модул Администрация и ръководство

 • Онлайн кандидатстване за училище,
 • Извънкласни форми на обучение и лятно училище.
 • Обработка на документи на приетите ученици,
 • Пълно проследяване на всички данни през годините на обучение.
 • Данни на родителите;
 • Автоматизирано изготвяне на договори
 • Проследяване на плащания.
 • База данни на учителите;
 • Проследяване на хорариуми;
 • Срещи и обучения. 

Модули Учебни дейности

 • Изготвяне на учебна програма
 • График за учебни кабинети, дежурства
 • Програма за извънкласни дейности и лятно училище
 • Подробно описание на програмата по различните предмети
 • Проследяване на оценки по различни системи за оценяване, отсъствия, домашни работи
 • Организация на ежедневните дейности
 • Обмен на информация между ученици и учители

Портал за ученици и родители

 • Персонализиран логин
 • Подробна информация за учебната програма, учебния процес и извънкласните занимания
 • Удобна връзка с учители и ръководство
 • Онлайн домашна работа
 • Резервационна система за родителско-учителски срещи
 • Достъп до онлайн библиотека
 • Календар на събитията в училището
 • Здравни картони на учениците с акцент върху конкретни здравни аспекти
 • Улеснена комуникация на родителите с училищния психолог и медицинското лице в училището
 • Надеждно съхраняване на специфична чувствителна информация

Портал за учители

 • Дневен дашборд на учителя — всички задачи за деня и учебната програма
 • Удобна работа в клас — отбелязване на преподавания урок, отсъствия, оценки, забележки, домашни работи
 • Инструменти за планиране на уроци и презентации, срочно и годишно оценяване
 • Aвтоматизирано задаване на линк за виртуална класна стая и онлайн обучение
 • Онлайн получаване на домашните работи на учениците, проверка и оценяване
 • График за учителски срещи и обучения
 • Система за родитело-учителски срещи

Платформа за оnline тестове

 • Подходяща за училища, университети, компании, които провеждат обучения и всички, които имат необходимост от провеждане на надеждни тестове.
 • Покрива изискванията за дефиниране на всички типове въпроси и различни системи за оценяване;
 • База данни от въпроси по различни теми, групирани по възрастов принцип, свързани с конкретни учебници и учебни помагала;
 • Дефиниране на тестове от различен тип;
 • Възможност за преглед на тест преди активиране;
 • Персонализирани линкове за всеки ученик/изпитван и учител/изпитващ;
 • Съхраняване на данни за решени тестове;
 • Натрупаните резултати могат да бъдат обработвани по определени критерии и да предоставят различни статистически данни.

 

Мейлинг система

 • Групово или индивидуално изпращане на електронна поща до различни групи получатели — учители, родители, ученици
 • Генериране на различни видове мейли от учителите и администрацията
 • Проследяване на получаването

Извънкласни дейности и Лятно училище

 • Изготвяне на програма и графици
 • Oнлайн кандидатстване и записване на учениците
 • Проследяване на посещения и плащания

Споделено от нашите клиенти

Като ръководител на училище, платформата е удобна за потребителя и ми позволява да имам достъп до всичко, от което се нуждая, за да помогна с гладкото администриране на училището.
 
Наблюдението на планирането, тестовете, оценките, отчетите, плащанията и присъствието е лесно. Мога също лесно да намеря информация за събитията, които се провеждат в училището, да планирам и записвам обучение на учители, да направя управлението на представянето по-интерактивно, да проверявам информацията, споделена с родители или ученици, и да разполагам с информация за родители и ученици.
 
Възможността да изпращате индивидуални и групови имейли по поръчка за родители, ученици или персонал и да използвате системата за резервация родител-учител за срещи прави комуникацията много лесна и прозрачна.
 
Харесва ми, че имам едно динамично място, което съхранява всичко за мен.

Матю ОзбърнДиректор @ British School of Sofia