Cloud базиран софтуер за проучвания и анализи

Екипът на Студио ИТТИ разработи cloud базиран софтуер за проучвания и анализи, който вече 10 години работи успешно. Функционалните възможности включват всички аспекти на дейността на агенциите, които провеждат анкети, социологически и маркетингови изследвания.

От дефинирането на сложни въпросници през събиране на данни от различни източници, работа на терен с таблети и директна връзка с базата данни, анализ на данните и генериране на отчети за клиентите — компаниите разполагат с удобен инструментариум в една комплексна структура.

Функционални възможности на СОФТУЕР ЗА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

  • Възможност за дефиниране на въпроси от всякакъв вид;
  • Дизайн на въпросници - линейни, с условия, с разклонения и т.н.;
  • Кодиране и въвеждане на данни от проведени проучвания от различни източници;
  • Работа на терен с таблет: идентификация на интервюер; определяне на GPS координати, запис на снимки и видео;
  • База данни на клиенти и интервюери, управление на проекти;
  • База данни панелисти. Възможност за подбор на панелисти за конкретно проучване по масив от определени критерии;
  • Автоматизирано изпращане на покани за участие в проучвания;
  • Първична обработка на данните, информация за едномерни разпределения на данните, крос таблици според стойностите на определени параметри.
  • Експорт на данни в различни формати, подходящи за обработка в други специализирани видове софтуер (например SPSS);
  • Изготвяне на анализ и презентация на резултатите към клиента.